MAKOSZ Eberhard

Profesor sadownictwa i ogrodnictwa, pracujący na Sądecczyźnie.

Urodzony w 1932 r. Od 1958 r. pracownik naukowy, a w latach 1971-81 dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej, podległego Instytutowi Sadownictwa w Skierniewicach, potem kierownik oddziału Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ogrodnictwa w Nowym Sączu. Ponadto organizator dorocznego międzynarodowego seminarium sadowniczo-ogrodniczego w Limanowej.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Rolniczej (obecnieUNIWERSYTET PRZYRODNICZY) w Lublinie: w latach 1990-95 kierownik zakładu i katedry nasiennictwa i szkółkarstwa ogrodniczego, profesor doktor habilitowany. Specjalista od ekonomiki i upowszechniania nowoczesnych upraw sadowniczych. Autor wielu publikacji naukowych.

Członek Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych i prezes Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych.

(IrP)

 

Źródła

Jerzy Leśniak – „Poczet profesorów sądeckich”, miesięcznik SĄDECZANIN”, marzec 2010 r.

„Brzezna. Zakład Doświadczalny Instytutu Sadownictwa” – oprac. dr Eberhard Makosz, Brzezna 1978

Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Brzezna”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, wrzesień 2010