MAJKOWSKI Władysław

Ksiądz i profesor socjologii, pochodzący z Ziemi Limanowskiej.

Urodzony 9 maja 1944 r. w Kasince Małej (gmina Mszana Dolna). Uczył się w szkołach w rodzinnej wsi i Węglówce, potem w niższym seminarium duchownym zakonu sercanów w Stadnikach k/Krakowa, maturę zdał eksternistycznie w 1962 r. Absolwent filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym sercanów w Stadnikach oraz na rzymskich uczelniach kościelnych: socjologii na Uniwersytecie Gregoriańskim z 1975 r. i filozofii na Uniwersytecie Urbanianum z 1976 r. Ponadto w latach 1976-82 studiował na jezuickim Loyola University w Chicago, gdzie uzyskał stopień doktora socjologii na podstawie dysertacji o marksizmie.

Wyświęcony na kapłana w 1968 r., w latach 1968-72 ksiądz w Krakowie i pobliskich Staniątkach. Od 1983 r. wykładowca socjologii i katolickiej nauki społecznej w macierzystym WSD sercanów, a od 1985 r. także Instytutu Studiów nad Rodziną oraz wydziału kościelnych nauk historycznych i społecznych Akademii Teologii Katolickiej (potem Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie, od 1997 r. dr habilitowany, od 2001 r. profesor nadzwyczajny, w latach 2002-10 dyrektor Instytutu Socjologii tej uczelni, a od 2011 r. prof. zwyczajny nauk humanistycznych. Specjalista od socjologii miast i rodziny, marksizmu i stratyfikacji społecznej. Autor wielu prac naukowych. Promotor 10 doktoratów.

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od 1993 r. prowadzi w Warszawie akademik dla ubogich studentów.

(IrP)

 

Źródła

www.mszana.pl

www.zyciezakonne.pl

www.sercanie.org.pl