MAJEWSKI Stanisław

Profesor stomatologii, pochodzący z Sądecczyzny.

Urodzony 1 lutego 1941 r. w Woli Piskulinej (gmina Łącko). Jego ojciec jako ułan brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 r. oraz kampanii wrześniowej wojny polsko-niemieckiej w 1939 r., a potem osiadł w Woli Piskulinej, gdzie zajmował się sadownictwem.

Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie z 1965 r. W latach 1965-66 pracował w przychodniach w Krakowie i Trzebini, od 1966 r. na macierzystej AM: asystent, w latach 1967-80ADIUNKT w katedrze protetyki stomatologicznej, od 1980 r. docent, od 1981 r. kierownik wspomnianej katedry i ordynator oddziału klinicznego, w latach 1993-96 prodziekan wydziału lekarskiego.

Dyrektor Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – w istniejącym od 1890 r. budynku po Wyższej Szkole Wojsk Chemicznym, pozyskanym na przełomie lat 1989/90 za pośrednictwem ks. Henryka Ostacha, znanego pszczelarza z Kamiannej oraz żony gen. Wojciecha Jaruzelskiego – Barbary, a następnie zmodernizowanym i rozbudowanym.

Od 1972 r. doktor medycyny stomatologicznej, od 1979 r. dr habilitowany, od 1990 r. profesor zwyczajny. Zagraniczne staże naukowe: State University of New York w Stony Brook, Boston University Medical Center, University of Chicago, School of Dental Medicine na Tufts University i na Harvardzie w Bostonie oraz Helsinki, Praga, Bratysława, Goeteborg i Melbourne.

Prezes Europejskiego Towarzystwa Implantologicznego, w latach 1975-81 przewodniczący krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 1977 r. zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Stomatologia Kliniczna”. Autor wielu publikacji naukowych, współautor podręczników.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

(IrP)

 

Źródła

„Kto jest kim w polskiej medycynie. Informator biograficzny”, Wydawnictwo Interpress,WARSZAWA 1987

www.oilkrakow.org.pl