MADA – Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem

Nazwa: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA

Siedziba: Al. Wolności 19 33-300 Nowy Sącz

Strona internetowa: http://www.mada.org.pl

Prezes: Bożena Fryc
Rok założenia: 1996

Przedmiot działalności/produkty: działania pomocowe na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem oraz ich rodzin

Opis powstania i działalności: Fundacja powstała w 1996 roku, a jaj założycielami są Państwo Bożena i Ryszard Fryc – rodzice teraz już dorosłego Maćka, u którego w wieku 5 lat zdiagnozowano autyzm.

Fundacja koncentruje się na działaniach pomocowych adresowanych do osób niepełnosprawnych – dzieci, młodzież, dorośli – ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem, oraz ich rodzin.

W ramach prowadzonej działalności Fundacja stara się uwzględniać wszystkie obszary potrzebne do harmonijnego funkcjonowania swoich podopiecznych – począwszy od potrzeb diagnostycznych (Punkt Konsultacyjny), poprzez działania w sferze edukacji (oddziały przedszkolne, szkoły podstawowej i gimnazjalnej dla dzieci z autyzmem), utworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem czy uruchomienie projektów rehabilitacyjnych, sportowych i rekreacyjnych (jazda konna, hipoterapia, dogoterapia, zajęcia na ściance wspinaczkowej, zajęcia
na basenie, warsztaty taneczne, wycieczki, zawody i turnieje sportowe). Należy jednocześnie podkreślić,
iż Fundacja jest organizacją, która prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność i przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć korzysta z dofinansowania zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych (grantowych).

Dodatkowo Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) co uprania ją do pozyskiwania środków z 1% podatku.

Fundacja jest również członkiem Porozumienia Autyzm-Polska, porozumienia organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami oraz ich rodzin, w skład którego wchodzi obecnie ok. 50 organizacji.

Sukcesy: Wypracowanie stabilnych forma wsparcia dla osób z autyzmem z naszego regionu, w tym m.in.:

  • powołanie i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju i z autyzmem oraz ich rodzin
  • działania w obszarze edukacji skutkujące utworzeniem jednych z pierwszych w Polsce oddziałów przedszkolnych i szkolnych dla dzieci/uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
  • utworzenie i prowadzenie od 2006 roku Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem
  • organizacja i realizacja działań pomocowych w postaci zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych
  • czynna współpraca zarówno z placówkami edukacyjnymi (m.in. Zespołem Przedszkoli w Nowym Sączu, Szkołą Podstawową Nr 6 w Nowym Sączu, Zespołem Szkół w Chełmcu), jak i instytucjami z obszaru j.s.t i sektora prywatnego w zakresie działań pomocowych i popularyzacji autyzmu

Nagrody, miejsca w rankingach: