LUBOMIRSKI Józef

(?-1755)  generał-lejtnant wojsk koronnych, starosta sądecki
Był wnukiem i synem starostów sądeckich.

W 1741 r. marszałek Trybunału Głównego Koronnego, w latach 1744-55 podstoli litewski, w 1746 r. szef regimentu dragonów, w 1752 r. gen.-lejtnant wojsk koronnych, starosta jahorlicki, perejasławski i sądecki. W 1848 r. odznaczony Orderem Orła Białego.

Książę, pieczętował się herbem Szreniawa bez Krzyża. Zmarł 6.08.1755.

(IrP)

Źródła

WWWjanlubomirski.pl

www.genealogia.pl