ŁOMNICKA-DULAK Wanda

Poetka pochodząca z Nowego Sącza.

Urodzona 3 grudnia 1956 r. w szpitalu w Nowym Sączu razem z bliźniaczką Zofią, pochodzi z Kosarzysk (obecnie część Piwnicznej-Zdroju). Wykształcenie ekonomiczne. Pracownica biblioteki miejsko-gminnej w Piwnicznej-Zdroju, następnie księgowa w tamtejszym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół.

Autorka tomików wierszy, w tym o tematyce religijnej (przeważnie ładnie zatytułowanych, np. „Modlą się ze mną łąki”, „Śladem serdecznym” – obydwa z 1993 r., „Ścieżką zachodzącego słońca” z 1994 r., „Po niewidzialnej stronie tęczy” z 1996 r. czy „Zielonej łaski pełne” z 2003 r.) oraz innych publikacji, głównie poświęconych Beskidom, Pieninom i Gorcom oraz tamtejszym twórcom ludowym: „Rytro w koronie gór” (2005), „Pieniny. Barwy gór” (2003), „Beskid Sądecki. Barwy gór” (2008), „Piwniczna i Sądecczyzna 1939-1945” (2010), „Kraina Popradem opasana” (2012) i „Piwnicańsko kraina odkrywać się zacyno” (2012). Autorka słów do „Krakowiaka sądeckiego” odśpiewanego przez obecnych na mszy celebrowanej przez papieża Jana Pawła II na błoniach starosądeckich w 1999 r.

Ponadto od 1991 r. członkini zespołu redakcyjnego wydawanego w Piwnicznej-Zdroju czasopisma „Znad Popradu”, gdzie pod pseudonimem Kunda z Potocka autorka felietonów „Bobskie godanie” pisanych gwarą górali nadpopradzkich tzw. czarnych – wydała też „Matusine słówecka. Słownik gwary górali nadpopradzkich” (2005). Etnografka zasłużona w dokumentowaniu ginącego folkloru tego odłamu górali.

Także organizatorka i jurorka imprez poetyckich, tłumaczka z j. łemkowskiego, scenarzystka przedstawień teatru amatorskiego w Łomnicy-Zdroju i zespołu regionalnego Małe Piwnicoki, a od 1988 r. członkini zespołu regionalnego Dolina Popradu w Piwnicznej-Zdroju, dla którego też napisała scenariusze i współreżyserowała jego występy nagradzane na festiwalach folklorystycznych, m.in. w Bukowinie Tatrzańskiej, Kazimierzu Dolnym, Żywcu i Zakopanem. W 1999 r. laureatka nagrody im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Od 1988 r. członkini Stowarzyszenia Twórców Ludowych, od 1994 r. Związku Literatów Polskich i od 1996 r. klubu literackiego Sądecczyzna.

W 2003 r. była w pierwszej grupie wyróżnionych tytułem Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej, a w 2015 r. odznaczona medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

(IrP)

Źródła

www.mcksokol.pl

www.potrawyregionalne.pl

www.zlp-krakow.pl

Jerzy Leśniak, Augustyn Leśniak – „Encyklopedia sądecka”, Wydawca: Urząd Miejski w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2000

www.dziennikpolski24.pl