ŁOMNICA-ZDRÓJ

Sądecka wieś, leżąca w gminie Piwniczna-Zdrój.

Nazwa

W dokumentach historycznych pojawia się w paru formach: 1348 r. – Lomnica, 1570 – Lomnicza, 1578 – Lomnica Antiqua (Stara).

Nazwę wywodzi się od łomów, czyli drzew połamanych przez wichury (wiatrołomy), albo ma źródłosłów w potoku, przedzierającym się przez skały i „łamiącym” się na nich. Przez wieś płynie bowiem Łomniczanka, czyli wypływający z Hali Łabowskiej w Beskidzie Sądeckim prawy dopływ Popradu, wpadający do tej rzeki właśnie w Łomnicy – wymieniany w średniowiecznych aktach jako rivulus Lomnicza.

Dawniej były zresztą dwie Łomnice: Stara, usytuowana w okolicy ujścia Łomniczanki do Popradu i stanowiąca własność Piwnicznej, obecnie jest częścią tego miasta i jako taka nosi miano Majerz, natomiast Nową, administrowaną przez starostów sądeckich, ulokowano w 1570 r. w rejonie środkowego biegu potoku.


Źródła

„Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-14
Kronika szkolna, rękopis
„Strażacy ziemi sądeckiej”, Agencja Wydawnicza Palindrom, Bochnia 2009
Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Łomnica-Zdrój”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, kwiecień 2012

IrP