ŁOMNICA-ZDRÓJ – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łomnica-Zdrój „Łomniczanie”

Stowarzyszenie istnieje od 2007 r. Powstało z inicjatywy Lesławy Wnęk, która z racji tego, że jest z zawodu księgową objęła we władzach strategiczną funkcję skarbnika. Prezeską została Zofia Franczak.

Na początku istnienia Stowarzyszenie otrzymało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 52 tys. euro na realizację swojej części szerszego Programu Współpracy Nadgranicznej Polska-Słowacja. Od 2010 r. Stowarzyszenie pozyskiwało środki z krajowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Łomnicy.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Dom z Piwnicznej-Zdroju zdrowe dzieci objęły opieką 30 dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych, ucząc się odpowiedzialności za innych, zwłaszcza poszkodowanych przez los.

Stowarzyszenie, początkowo bez siedziby, zyskało ją pomiędzy szkołą a kościołem, nad potokiem Łomniczanka, na miejscu dawnej bazy kółka rolniczego, gdy wybudowano tam wiejski dom kultury.

Już kiedyś planowano wybudowanie domu kultury. Za fundusze otrzymane na odbudowę po niszczycielskiej powodzi w 1958 r. Gromadzka Rada Narodowa zakupiła kilkadziesiąt tysięcy cegieł. Złożono je na parceli koło domu wczasowego Łomniczanka, ale zwlekano z budową i nienakryte niczym, zapewne też niewybrednej jakości, rozpadły się wskutek deszczy i mrozów. Nieliczne ocalałe trafiły na budowę remizy OSP.