ŁOMNICA-ZDRÓJ – prezesi OSP

  1. Feliks Stańczykiewicz 1928-30
  2. ks. proboszcz Antoni Pałka 1931-37
  3. Andrzej Żywczak 1938-65
  4. Józef Jarzębak 1965-