ŁOMNICA-ZDRÓJ – parafia

Wieś jako należąca do parafii Piwniczna wspomniana jest po raz pierwszy w 1597 r. Wchodziła w jej skład jeszcze w pierwszej ćwiartce XX w. Jako samodzielna została erygowana 10 maja 1925 r. pw. Najśw. Serca Pana Jezusa. Pierwszym proboszczem został ks. Jan Superson.

Plebanię wystawiono już jednak w 1919 r. i od tego czasu rezydował w niej wikariusz-prepozyt. Pierwszy stały kapłan nazywał się ks. Adam Frąckiewicz. Starą plebanię już rozebrano, ale przy nowej pozostała nieużywana stodoła. Do parafii należało bowiem gospodarstwo rolne (w 1932 r. proboszcz z Piwnicznej ks. Piotr Lewandowski przekazał na jej rzecz 8 mórg na tzw. Baniach), jednak dzisiaj ziemia jest dzierżawiona.

W 1928 r. ks. proboszcz Józef Mroczek został współzałożycielem miejscowej OSP, w latach 1931-37 proboszcz ks. Antoni Pałka był jej prezesem, a w końcu XX w. proboszcz ks. Szczepan Kasiński został udziałowcem sztandaru, jaki sprezentowano OSP na 70-lecie istnienia. Ks. Eugeniusz Lupa proboszczem w Łomnicy był 33 lata (zmarł w 1985 r.).

Tradycje aktywności na rzecz środowiska kontynuuje aktualny proboszcz – ks. Jan Mirek, głównie jednak w sporcie. W dzisiejszych czasach parafia obejmuje ok. półtora tysiąca wiernych wyłącznie z Łomnicy-Zdroju. Ważne role pełnią w niej miejscowe zakonnice – felicjanki. W Łomnicy mieszkają też redemptoryści, ale nie udzielają się na rzecz wsi.

Od października 2010 r. przy parafii (choć próby odbywała w szkole) rozpoczęła działalność regionalna kapela i grupa śpiewacza Piyrogi Łomnicońskie. Nazwa pochodzi oczywiście od nazwy lokalnej potrawy, której poświęcamy odrębną część, i trzeba przyznać, że jest nośna marketingowo, bo nie do zapomnienia. Zespół animowały Monika Florek, filozofka po Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a łomniczanka z wyboru oraz Małgorzata Polańska-Kubiak, łomniczanka z prawdziwego zdarzenia.