ŁOMNICA-ZDRÓJ – kościół

Ze względu na odległość do kościoła parafialnego w Piwnicznej, na parceli należącej do rodziny ówczesnego wójta (sołtysa) Jana Gumulaka postawiono w Łomnicy drewnianą kaplicę. W latach 1912-15 rozbudowano ją w kościół murowany. W 1997 r., za proboszcza ks. Szczepana Kasińskiego, rozpoczęto kolejną rozbudowę, którą przeprowadził sołtys Stanisław Wnęk. Znów zebrali się fachowcy z Łomnicy i wszystkie prace wykonali bezpłatnie. Prace kontynuowano za ks. Jerzego Czuja, proboszcza w latach 2000-2009. Główny obraz w ołtarzu ufundowała rodzina Józefa Jarzębaka, prezesa OSP.