ŁOMNICA-ZDRÓJ – gimnazjum

Początkowo było zamiejscowym oddziałem piwniczańskiego, ale po dwóch latach, w 2001 r. uzyskało samodzielny byt. Imię Juliana Zubka „Tatara” otrzymało 19 września 2004 r. Sztandar pojawił się rok później, ufundowany przez byłych partyzantów i burmistrza Piwnicznej-Zdroju Edwarda Bogaczyka.

Od początku dyrektorem placówki był Władysław Leśniak. Najpierw w 1999 r. został zastępcą dyrektora Gimnazjum w Piwnicznej ds. filii w Łomnicy, a z chwilą wybicia się na samodzielność dyrektorem osobnej już szkoły. To właśnie on w 2003 r. wpadł też na pomysł przyjęcia imienia „Tatara”, uzyskał zgodę byłych partyzantów z jego oddziału, w tym wdowy – Marii Zubek „Tatarzyny”. Z chwilą połączenia gimnazjum ze szkołą podstawową w Zespół Szkolno-Gimnazjalny dyrektorką całości została w 2013 r. dotychczasowa szefowa podstawówki Bożena Maślanka.

Gimnazjaliści pochodzą z Łomnicy, Zubrzyka i Wierchomli. Wydzielone dla nich pomieszczenia w gmachu szkoły przeszły generalne remonty, polegające m.in. na tym, że ze zwykłych sal lekcyjnych powstały klasopracownie geograficzno-historyczna, fizyczno-techniczna, biologiczno-chemiczna, polonistyczna, informatyczna i jako pierwsza taka w gminie – językowa. Łomniczańskie gimnazjum było jedną z pierwszych szkół w regionie, w których zainstalowano monitoring. Pomogły w tym własne środki, wygospodarowane z opłat za kolonie i obozy harcerskie, jakie w sezonie funkcjonują w budynku.