LIPNICA WIELKA – powojenni kierownicy i dyrektorzy

Józef Włodarz
Bronisław Rój
Antoni Rams (potem dyr. szkół w Tęgoborzu i St. Sączu)
Konstanty Woźniak (potem w Żeleźnikowej)
Władysław Rój
Stanisława Rój
Tadeusz Turek
Marcin Wojnarowski