LIBRANTOWA

Sądecka wieś, leżąca w gminie Chełmiec.

Nazwa

W średniowiecznych manuskryptach pisanych po łacinie pojawiają się następujące formy: 1389 r. – Hildbrantowa, 1394 – Hilbrantowa, 1400 – Helbranthowa, 1412 – Lybranthow, Lybrantowa, Librantowa, 1448 – Hilb[rantowa] utraque Maior et Minor, 1470-80 – Ilbramtowa Maior, Ilbramtowa Minor, Ilbramthowa Maior, Ilbramthowa Minor, Ilbrantowa utraque Maior et Minor, 1529 – Lybranthowa, Lubranthowa, 1581 – Librantowa oboia. Z określeń Maior (Większa) i Minor (Mniejsza) wynika, że kiedyś istniał podział na dwie wsi.

Prawdopodobnie nazwa wywodzi się od imienia jednego z pierwszych właścicieli lub mieszkańców – Hildebrandta, zatem najprawdopodobniej Niemca z pochodzenia.

W dokumencie z 1347 r. wymieniona jest Poręba Elbrandowa (Poramba Elbrandi) identyfikowana z późniejszą Librantową tylko przez niektórych badaczy, bo większość przychyla się do stanowiska, że chodzi o późniejszą Porębę Małą (obecnie już południowe osiedle Nowego Sącza), choć niewykluczone, że zasadźcami obu wiosek był ten sam mityczny Hildebrandt…


Źródła

„Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-14
„Dzieje miasta Nowego Sącza” pod red. Feliksa Kiryka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1992
Kronika szkolna, rękopis
„Strażacy ziemi sądeckiej”, Agencja Wydawnicza Palindrom, Bochnia 2009
Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Librantowa”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, marzec 2010

IrP