LIBRANTOWA – szkoła

Od 1999 r. oprócz podstawówki istnieje Zespół Szkół zjednoczony z gimnazjum. Zdecydowana większość uczniów pochodzi rzecz jasna z Librantowej, ale trochę także z Klimkówki. A z Librantowej nie wszystkie dzieci, bo część mieszkańców wozi swoje pociechy do szkół w Nowym Sączu.

W 2010 r. rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej, bo wcześniej korzystano z zastępczej oraz nadano szkole imię Józefa Bieńka ps. „Piast” – librantowianina, żołnierza antyniemieckiego ruchu oporu z okresu II wojny światowej, członka Związku Walki Zbrojnej, Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. W tej ostatniej wchodził w skład Komendy Obwodu Nowy Sącz. Po wojnie szykanowany, m.in. zwolniony z gazety „Dziennik Polski”, gdzie był reporterem wiejskim, za odmowę propagowania kolektywizacji.

Od 2008 r. dyrektorką była Maria Potoniec, wówczas najmłodsza szefowa szkoły w gminie Chełmiec. W 2013 r. pokonał ją w konkursie Jarosław Rola, wcześniej nauczyciel historii w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, prezes Sądeckiej Rodziny Katyńskiej.

Biblioteka szkolna oferuje prawie 3 tys. tomów. Część z nich została włączona do księgozbioru z filii biblioteki publicznej, która uległa likwidacji.