LIBRANTOWA – parafia

W 1448 r. biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki erygował w Nowym Sączu kolegiatę, uposażając jej wikariuszy dotychczasowymi dochodami plebanów sądeckich, m.in. tymi z Librantowej, z której każdy kmieć dostarczał 1 ćwiertnię (= ok. 31 litrów) owsa, a komornicy, zagrodnicy, młynarz i pasterz po 1 groszu. W dokumentach z lat 1470-80, 1529 i 1581 Librantową zaliczano do parafiiNOWY SĄCZ. Staropolski kronikarz Jan Długosz podał, że w latach 1470-80 miejscowi kmiecie oddawali biskupowi krakowskiemu dziesięcinę snopkową i konopną. W 1529 r. Librantowa razem z 7 innymi wsiami składała się na dziesięcinę snopkową dla biskupa o łącznej wartości 36 grzywien, zaś wikariusze kolegiaty nowosądeckiej inkasowali meszne (opłata za odprawianie mszy) w formie owsa.

Od lipca 1989 r. funkcjonował tu samodzielny rektorat – na kapłana wyznaczono ks. Stanisława Łabędzia. Cmentarz poświęcono w styczniu 1990 r. W latach 1991-93 trwała budowa plebanii.

3 listopada 2002 r. parafię erygował biskup tarnowski ks. Wiktor Skworc, a ogłosił ją 15 grudnia tego samego roku ks. prałat Waldemar Durda. W tym czasie liczba wiernych wynosiła 930 dusz. Od 27 sierpnia 2006 r. rząd nad nimi objął ks. Henryk Osora i sprawujeGO do dziś.