LIBRANTOWA – Ludowy Klub Sportowy Librantovia

Kiedyś już działał we wsi Ludowy Zespół Sportowy, ale upadł. Miał on drużynę piłkarską, choć nie została zgłoszona do rozgrywek i nie występowała w żadnej lidze. Klub powstał w 1998 r. „spontanicznie z inicjatywy” Eugeniusza Rośka. To on zwołał bowiem zebranie założycielskie. Na początku przez dwa lata Rosiek był prezesem, ale ponieważ wziął wtedy na siebie za dużo obowiązków (był jeszcze np. radnym gminnym), zrezygnował i poprzestał na godności wiceprezesa. Z ówczesnym prezesem podzielili się obowiązkami z grubsza tak, że Józef Wójcik odpowiadał za robotę papierkową (zgłoszenia zawodników do rozgrywek, opłaty, obsada sędziowska na mecze itd.), a Rosiek wziął na siebie inwestycje.

Boisko już istniało – Rosiek je zmodernizował. W miejscu dzisiejszego stadionu było pochyłe klepisko, które w czynie społecznym założyciele klubu nieco wyrównali, bo piłka samoistnie się staczała. Potem nastąpiły kolejne prace. Na początku boisko było zresztą niewymiarowe, ale dokupiliPAS gruntu od sąsiada Kazimierza Bieńka i poszerzyli murawę do regulaminowego rozmiaru 60×100 m. Standard rozgrywkowy obiekt uzyskał chyba w 2001 r.

Ale drużyny seniorów i juniorów do rozgrywek w piłce nożnej zgłoszone zostały zaraz od początku istnienia klubu. Seniorzy zaczęli od B-klasy. Początki były trudne, zdarzały się porażki w stosunku 1-12 czy 0-12. Po kilku latach gracze LKS Libranovia awansowali jednak do klasy A i sami też zaczęli wygrywać ponad 10 do zera. Co sezon w drużynie następowały duże przetasowania, bo zawodnicy wyjeżdżali do pracy albo naSTUDIA.

W końcu 2013 r. Rosiek powrócił na fotel prezesa. W sezonie 2013/14 LKS Librantovia jeszcze zajęła w A-klasie 8. miejsce, ale w sezonie 2014/15 nie przystąpiła do rozgrywek ligowych, a w Pucharze Polski oddała mecz z Zawadą Nowy Sącz walkowerem. Powodem były konflikt nowych władz klubu z piłkarzami i związana z tym utrata boiska, którego dalszego użyczenia odmówił Urząd Gminy Chełmiec, przekazując je w użytkowanie Gminnemu Klubowi Sportowemu Iskra Chełmiec. Wygląda to na dalszy ciąg słynnego konfliktu Bieniek-Rosiek opisanego przez nas w części o współczesności wsi…