LIBRANTOWA – kościół

Pierwsze starania o kościół czynił w latach 70. XX wieku ks. Stanisław Tokarczyk, proboszcz z Siedlec. Pozwolenie na budowę kaplicy uzyskano w 1984 r. Władze kościelne do budowy wyznaczyły najpierw ks. Stanisława Żurata, a potem ks. Stanisława Kumiegę. Ten drugi zanim świątynia powstała celebrował msze w domach prywatnych. Członek rady parafialnej Eugeniusz Rosiek wspominał, że niejedna z nich odbyła się u niego na balkonie. Ofiarodawcą działki był Stanisław Wielgus. Najpierw wziął za ten gruntPIENIĄDZE, ale potem skruszony oddał.

Poświęcenie placu pod budowę odbyło się 12 sierpnia 1984 r., a budowa rozpoczęła się nazajutrz. 18 października 1984 r. ówczesny biskup tarnowski ks. Jerzy Ablewicz zatwierdził tytuł kaplicy – pod wezwaniem Błogosławionego Brata Alberta Chmielowskiego. Tabernakulum wykonał przewodniczący komitetu budowy Eugeniusz Rosiek, który tak się wyspecjalizował w budowlanych pracach sakralnych, że kiedy pierwszego odpowiedzialnego za powstanie kościoła w Librantowej ks. Stanisława Kumiegę wysłano potem na ewangelizację Ukrainy, to ów kapłan zarekomendował Rośka i jako speca wzywanoGO do remontów starych kościołów na dawnych kresach Rzeczpospolitej. Restaurował więc ołtarze i posadzki w Zinkowie i innych ukraińskich miejscowościach.

Konsekracja kaplicy przez biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej ks. Piotra Bednarczyka nastąpiła 5 czerwca 1988 r. 3 listopada 2002 r. z chwilą erygowania parafii dotychczasową kaplicę podniesiono do rangi kościoła. 28 października 2003 r. poświęcenia dostąpiła dzwonnica. Iluminację kościół zyskał od 2007 r. W marcu 2009 r. organy elektryczne poświęcił ówczesny dziekan dekanatu ks. Andrzej Jeż, obecny biskup sufragan w Tarnowie.