LEŚNIAK Kazimierz

 

LEŚNIAK  Kazimierz  Grób gen. Kazimierza Leśniaka

(1925-2009) generał brygady Wojska Polskiego, pochodzący z Sądecczyzny

Urodził się 28.06.1925 w Trzetrzewinie k/Nowego Sącza.

W 1938 r. ukończył 7-klasową szkołę powszechną w rodzinnej wsi. Następnie robotnik kolejowy w Nowym Sączu. W 1941 r. aresztowany przez Niemców, w latach 1941-42 robotnik przymusowy w niemieckim obozie w Pustkowie, skąd zbiegł i ukrywał się, pracując jako parobek folwarczny. Po II wojnie światowej ukończył dwie klasyGIMNAZJUM w wielkopolskim Bojanowie.

Przebieg służby

W Wojsku Polskim od sierpnia 1946 r.: elew Oficerskiej Szkoły Kwatermistrzostwa w Zgierzu oraz Oficerskich Szkół Piechoty we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Od 1949 r. dowódca plutonu w 30. pułku piechoty w Rzeszowie, potem dowódca plutonu ckm i wykładowca szkolnej kompanii oficerów rezerwy w Przemyślu.

W latach 1950-53 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie. Od 1953 r. oficer sztabu 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie, od 1959 r. dowódca 14. batalionu rozpoznawczego, później szef wydziału w sztabie Warszawskiego Okręgu Wojskowego, od 1965 r. dowódca 94. pułku zmechanizowanego w Morągu.

W latach 1967-69 studiował w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR im. Klimenta Woroszyłowa w Moskwie, potem zastępca szefa zarządu I ds. operacyjnych w InspektoracieSZKOLENIA Ministerstwa Obrony Narodowej. W latach 1971-73 dowódca 16. Kaszubskiej Dywizji Pancernej w Elblągu, a w latach 1973-76 12. Dywizji Zmech. w Szczecinie. W latach 1976-85 szef zarządu I operacyjnego i zastępca szefa Inspektoratu Szkolenia (z czasem Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego), w latach 1985-87 komendant Centrum Doskonalenia Oficerów w Rembertowie, potem zastępca komendanta ds. liniowych Akademii Sztabu Gen. Od 1990 r. w stanie spoczynku.

Awanse: 1949 – podporucznik, 1953 – kapitan, 1955 – major, 1960 – podpułkownik, 1966 – pułkownik, 1973 – gen. brygady.

Odznaczony m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Zmarł 28.03.2009 w Warszawie.

(IrP)

Źródła

Janusz Królikowski „Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010

Fot.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Leśniak#mediaviewer/File:Kazimierz_Le%C5%9Bniak_gr%C3%B3b.JPG