LELUCHÓW

Sądecka wieś, leżąca w gminie Muszyna.

Nazwa

W dokumencie z 1529 r. figuruje jako Leluchow, z 1577 r. jako Leluchowa, a z 1588 r. – Leliuchowa.

Nie będziemy wnikać w pochodzenie nazwy, bo najprawdopodobniej ma ona znaczenie nieprzyzwoite. Kto ciekawy, niech wpisze do wyszukiwarki słowo „leluch”…

Źródła

„Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-14
„Almanach Muszyny”, artykuły ze wzmiankami o Leluchowie
„Drewniane cerkwie karpackie” – broszura w opracowaniu Stanisława Krycińskiego, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich przy OM PTTK Warszawa, Warszawa 1984
Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Leluchów”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, styczeń 2012

 

IrP