LELUCHÓW – szkoła

Na budynku szkolnym jeszcze do niedawna znajdowała się tabliczka z napisem „Szkoła Podstawowa nr 1 w Muszynie filia w Leluchowie”, ale placówka nie funkcjonowała już od lat. Mieszkała w niej nauczycielka Michalina Potok z rodziną. Jest to murowany budynek, w którym za czasów łemkowskich znajdowała się jedna duża izba lekcyjna, podzielona w polskich czasach na dwie mniejsze, oraz kancelaria, pokój nauczycielski i kuchnia zaadaptowana na klasę. Oprócz własnego budynku szkoła zajmowała także trzy dodatkowe pomieszczenia w dawnej plebanii grekokatolickiej (dzisiaj dom prywatny).

Pierwszą powojenną nauczycielką była repatriantka ze wschodu, bodajże z Kazachstanu – pani Sokołowa, wdowa z dwojgiem dzieci. Po niej nastała nieżyjąca już Bogumiła Chochorowska, której mąż Andrzej był kolejarzem.

Następnie pracowała trójka nauczycieli: kierowniczka, żona wojskowego – Maria Lisowa, pani Waligóra oraz Andrzej Koneczny ze Starego Sącza.

Nauczyciel Michał Szafraniec po przybyciu w 1965 r. zamieszkał w poniemieckiej strażnicy użytkowanej po wojnie przez Wojska Ochrony Pogranicza (poprzednik dzisiejszej Straży Granicznej). Leluchowską placówkę WOP z czasem jednak zredukowano i załogę przeniesiono do Muszyny. A strażnicę przeznaczono na mieszkania dla 4 rodzin nauczycielskich.

Szafraniec najpierw był szeregowym nauczycielem (uczył wszystkiego), ale później został kierownikiem. Za jego czasów uczęszczało ok. 40 uczniów z Leluchowa i Dubnego, gdzie zlikwidowano placówkę. Ale w 1975 r. i z Leluchowa starsze klasy przeniesiono do szkoły zbiorczej w Muszynie-Złockiem. Ponieważ dojazd miałyby za daleki, rozlokowano je najpierw po domach prywatnych, lecz z czasem dobudowano skrzydło z internatem i tam mieszkały przez cały tydzień. Trwało to do 1995 r., kiedy leluchowscy uczniowie starszych klas skierowani zostali do Zespołu Szkół nr 1 w Muszynie.

Ostatnią kierowniczką w Leluchowie była wspomniana na wstępie pani Potokowa, aż do rozwiązania szkoły kilka lat temu. Wtedy już wszystkich uczniów przeniesiono do SzP nr 1 w Muszynie.