KUDYBA Wojciech Feliks

Poeta i profesor literatury, pracujący m.in. w Nowym Sączu.

Urodzony 18 września 1965 r. w Tomaszowie Lubelskim. Absolwent filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z 1989 r.

W latach 1989-98 nauczyciel w szkołach w Nowym Sączu: Zespół Szkół Społecznych Splot i I LO im. Jana Długosza. Od 1998 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa zatrudniony w szkolnictwie wyższym: w latach 2000-2008 w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, od 2006 r. także w PWSZ w Nowym Sączu, a od 2008 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: dr habilitowany i profesor nadzwyczajny w katedrze literatury współczesnej, a w latach 2009-12 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej. Także wykładowca podyplomowego Studium Literacko-Artystycznego (tzw. szkoły pisarzy) na wydziale polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1999 r. lektor na Katolickim Uniwersytecie w Eichstaett (Bawaria).

Autor tomików wierszy (m.in. „Gorce Pana” z 2007 r.) i publikacji przede wszystkim na temat poezji chrześcijańskiej. Występował w telewizyjnych programach literackich. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

(IrP)

 

Źródła

www.nauka-polska.pl

www.sppkrakow.pl

www.uj.edu.pl