KRUŻLOWA WYŻNA I NIŻNA – przedszkole

W 1953 r. w Krużlowej Wyżnej zamieszkały siostry z zakonu dominikanek. Od 2006 r. prowadzą Przedszkole im. Jana Pawła II. Zresztą od 2008 r. przed placówką stoi popiersie patrona – dzieło projektu Czesława Dźwigaja wykonane przez firmę Józefa Rodaka z Siołkowej.

W miejscu przedszkola znajdował się kiedyś zabytkowy budynek szkolny. Rozebrano go i ponownie zmontowano w skansenie pszczelarskim Janusza Kasztelewicza w Stróżach, gdzie po remoncie pełni rolę domu gościnnego – hotelu. Nową siedzibę zakonnic razem z przedszkolem postawił ówczesny proboszcz zwany wielkim budowniczym – ks. Kazimierz Stępień.

Dyrektorką przedszkola została siostra Cherubina. Kiedy przybyła do Krużlowej, zastała tylko gołe ściany. Stopniowo pojawiły się meble, wyposażenie kuchni, zabawki, pomoce dydaktyczne, kolorowy plac zabaw. Fundusze na ten cel pochodziły z Funduszu Kościelnego, środków własnych dominikanek i z darowizn. Siostra-dyrektorka zapewniła, że przedszkole powstało bez udziału środków publicznych.