KRUŻLOWA WYŻNA I NIŻNA – Prezesi OSP w Krużlowej Wyżnej

  1. Władysław Górka
  2. Piotr Góra
  3. Bronisław Baran
  4. Marian Chronowski
  5. Józef Kiełbasa
  6. Wiesław Uznański
  7. Grzegorz Filip