KRUŻLOWA WYŻNA I NIŻNA – kierownicy i dyrektorzy szkoły

Marian Cetnarowski
Klimek
Marian Potoczek
Stanisław Piotrowski
Elżbieta Piotrowska (pierwsza dyrektorka, żona poprzednika)
Stanisław Wanatowicz