KRUŻLOWA WYŻNA I NIŻNA – gimnazjum

Powstało wtedy, kiedy wszystkie w kraju. Akurat budowano nowe skrzydło szkoły, z ukończeniem szczęśliwie utrafiono w 1999 r., więc miejsce przydało się jak znalazł.

Pierwszą dyrektorką została Krystyna Rodak. W 2006 r. zastąpiła ją obecna – Anna Kołsut. Początkowo gimnazjum posiadało oddział zamiejscowy w Siołkowej, ale w 2008 r. utworzono tam zespół szkół podstawowo-gimnazjalnych i siołkowska filia oderwała się od krużlowskiej macierzy. Gimnazjaliści wywodzą się z Krużlowych Wyżnej i Niżnej, Starej Wsi i Chodorowej oraz pojedyncze okazy z Posadowej Mogilskiej, Ptaszkowej i Siołkowej.

Gimnazjum nosi imię Stanisława Wyspiańskiego (o jego pobycie we wsi piszemy w części o czasach nowożytnych w historii wsi). W jednym z okien zamontowano witraż stylizowany na prace Wyspiańskiego, a ściany ozdobiono ornamentem utrzymanym w manierze jego twórczości plastycznej. Przy okazji obierania patrona szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez radę rodziców na 10-lecie istnienia gimnazjum.