KRÓLOWA GÓRNA

Sądecka wieś, leżąca w gminie Kamionka Wielka.

Nazwa

Przynajmniej od XVI wieku wieś nosiła rusińską nazwę Kroliewa lub Koroliewa (Królowa) Wołoska. Jeszcze po II wojnie światowej obecna Królowa Górna do 1967 r. nazywała się Ruską.

Sąsiednie Królowe Ruska i Polska założone zostały najpóźniej w XIV w. w czasach króla Kazimierza III Wielkiego i były wsiami królewskimi – stąd ich nazwy. Według innej wersji kiedyś pomiędzy nimi biegła granica pomiędzy dawną Polską a Rusią. Następna wykładnia mówi, że ich nazwy wywodzą się od rzeczki Królówka, która „królowała” nad dopływami ilością niesionej wody.

Źródła

„Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-14
„Monografia wsi Królowa Górna”, 1970
Kronika szkolna, rękopis
Jan Durr – „Dziennik rysunkowy Wyspiańskiego z wycieczki na Podkarpacie”, czasopismo „Ziemia” z lat 30. XX wieku
Praca licencjacka Lucyny Poręby o szkole w Królowej Górnej
„Przystanek Królowa Górna” w opracowaniu ks. Józefa Nowaka, Marii Stanek i Tomasza Skraby w ramach serii „Szlakiem architektury drewnianej”, folder, Wydawca: Parafia pw. Narodzenia NMP w Królowej Górnej, brak daty wydania
„Strażacy ziemi sądeckiej”, Agencja Wydawnicza Palindrom, Bochnia 2009
Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Królowa Górna”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, listopad 2011

IrP