KRÓLOWA GÓRNA – Ochotnicza Straż Pożarna

W 1984 r. Ferdynand Poręba został sołtysem, rok później założył OSP i objął prezesurę, by dzierżyć ją nieprzerwanie do 2014 r. Pierwszym naczelnikiem został Bronisław Kumorek, starszy brat prezesa LKS Królovia Janusza, który także był wśród tych, którzy powołali OSP. Pierwszym poważnym nabytkiem była motopompa, którą zaciągano na miejsce akcji przy pomocy prywatnego ciągnika rolniczego. W 1993 r. OSP w Boguszy przekazała do Królowej Górnej żuka, drugiego dostali z OSP w Mszalnicy, a kiedy dwa poprzednie, już zajechane i zużyte, oddano do kasacji, w 2009 r. pojawił się trzeci – z OSP w Mystkowie, rok produkcji 1992.

Siedziba OSP mieściła się w świetlicy wiejskiej. W 2006 r. rozpoczęła się budowa remizy z prawdziwego zdarzenia z wieżą obserwacyjną. W 2007 r. stanął parter, w 2008 r. położono dach. Dotychczasowy blaszany garaż oddano na złom.

Druhowie brali udział we wszystkich akcjach usuwania skutków powodzi w ostatnich latach. W latach 2005-10 drużyna z Królowej G. była niepokonana w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. W 2011 r. jednostce przyznano system selektywnego wywoływania.

W 2014 r. w jednostce nastąpiła radykalna zmiana warty. Po rezygnacji 29-letniego prezesa Ferdynanda Poręby zastąpiłGO Wojciech Sadowski, a nowym naczelnikiem został Dominik Ochwat.