KRESEK Zbigniew

Autor publikacji krajoznawczych, m.in. o Ziemiach Limanowskiej i Gorlickiej oraz Sądecczyźnie.

Urodzony w 1934 r. w Krakowie. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z 1958 r.

Od 1953 r. pracownik instytucji turystycznych: w latach 1953-78 sekretarz i wiceprezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w latach 1978-81 i 1995-2003 dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej i Narciarskiej PTTK w Krakowie, w latach 1982-85 dyr. Krakowskiego Przedsiębiorstwa Produkcyjnego PTTK Foto-Pam, a od 1985 r. dyr. Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej PTTK. Także działacz PTTK na różnych szczeblach aż do zarządu głównego włącznie. Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Autor publikacji turystycznych, w tym przewodników „Szlaki Pienin” (1981), „Szlak im. Seweryna Goszczyńskiego w Gorcach” (1982), „Szlakiem im. Wincentego Pola przez Beskid Niski” (1983) i „Główny Szlak Zachodniobeskidzki im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego Ustroń-Krynica” (1989).

(IrP)

 

Źródło

„Katalog autorów krakowskich”, Stowarzyszenie Autorów Polskich, Kraków 1988