KMIETOWICZ Franciszek

Pisarz emigracyjny pochodzący z Sądecczyzny.

Urodzony w 1912 r. w Muszynie. Do 1939 r. nauczyciel w szkole powszechnej na Śląsku. W czasie okupacji niemieckiej w 1940 r. przez Słowację, Węgry, Jugosławię i Włochy przedostał się do Francji, gdzie wziął udział w wojnie z Niemcami. Po kapitulacji Francji w szeregach polskiej 2. Dywizji Piechoty dotarł do Szwajcarii, gdzie Polacy zostali internowani. Wykorzystał ten czas, żeby ukończyć studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Handlowej w St Gallen. W latach 1945-46 służył jeszcze w Wojsku Polskim w Szkocji.

Po II wojnie światowej uzyskał w Anglii doktorat z ekonomii. Korespondent londyńskiego „Dziennika Polskiego”. W 1954 r. wyjechał do Kanady, gdzie był członkiem redakcji pisma „Związkowiec” w Toronto. W 1965 r. przeprowadził się do USA, gdzie w Stevens Point w stanie Wisconsin pracował w redakcji „Gwiazdy Polarnej”, a w latach 1972-77 był nawet jej redaktorem naczelnym. Od 1977 r. na emeryturze, mieszkał w Windsor w kanadyjskiej prowincji Ontario.

Autor wydawanych na Zachodzie poezji, powieści (m.in. „Czarownica” z 1951 r. o Muszynie) i wspomnień. Pod pseudonimem Frank Andrews publikował także wiersze w j. angielskim. Ponadto w Toronto wydał niedatowane opracowanie na temat rodzinnej miejscowości pt. „Z przeszłości Muszyny. Księgi spadkowe 1647-1790”, a w latach 1972-73 publikował w kanadyjskim tygodniku polonijnym „Czas” powieść w odcinkach pt. „Starosta na Muszynie” o pobycie Jana Kochanowskiego w XVI-wiecznych Muszynie, Tyliczu i Krzyżówce.

(IrP)

 

Źródła

Bolesław Klimaszewski, Ewa R. Nowakowska, Wojciech Wyskiel – „Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-1980”, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1992

www.almanachmuszyny.pl