KIEMYSTOWICZ Antoni

Poeta pochodzący z Sądecczyzny.

Urodzony 10 listopada 1948 r. w Mystkowie, którego nazwa – zmontowana z odziedziczonym Kiełbasa – pobrzmiewa w jego przybranym nazwisku. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i podyplomowych studiów dziennikarskich.

Polonista oraz wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 (tzw. gastronom) i V LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu, nauczyciel 2011 r. w plebiscycie „Dziennika Polskiego”. Jako pedagog Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia inicjator konkursu ortograficznego, kiedyś nawet wojewódzkiego (w czasie, gdy Nowosądeckie miało jeszcze taki status), który za jurora miał prof. Walerego Pisarka. Autor tomików wierszy, także fraszkopisarz i dziennikarz (kiedyś w „Gazecie Krakowskiej”).

(IrP)

 

Źródła

Jerzy Leśniak, Augustyn Leśniak – „Encyklopedia sądecka”, Wydawca: Urząd Miejski w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2000

www.dziennikpolski.pl

Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Mystków”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, kwiecień 2010