KICZNIA – kierownicy i dyrektorzy szkoły

Tadeusz Konar
Józef Biernacki
Aleksander Gorszko
Mieczysław Grabiec
Henryk Maciuszek
Antoni Banach 1979-87
Zbigniew Faron (zmarł w USA) 1987-90
Halina Kurzeja 1990-2012
Danuta Potoniec 2012-