KAWECKI-GOZDAWA Roman

 

Strumyk – pejzaż Romana Kaweckiego

(1868-1938) generał brygady Wojska Polskiego, pochodzący z Nowego Sącza
Urodził się 9.08.1868 w Nowym Sączu, matka – Róża z/d austriacka baronówna Brunicka.

AbsolwentGIMNAZJUM w Krakowie z 1855 r. i wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1889 r.

 

Strumyk – pejzaż Romana Kaweckiego

Przebieg służby

W latach 1888-89 odbył jednoroczną służbę w armii austriackiej. Od 1895 r. oficer zawodowy w niej: dowódca szwadronu kawalerii, komendant kadry pułku kawalerii, profesor jazdy konnej w Wyższej Szkole Wojennej w Wiedniu. W czasie I wojny światowej przydzielony do Naczelnego Dowództwa armii austriackiej oraz dowódca dywizjonu i pułku.

Od września 1917 r. do lutego 1918 r. dowódca 2. pułku ułanów w II Brygadzie Legionów Polskich. W 1918 r., po przejściu II Brygady na stronę rosyjską na froncie pod Rarańczą austriackie władze wojskowe rozwiązały pułk, a jego zawiesiły w służbie.

Awanse w armii austriackiej: 1889 – podporucznik, 1901 – rotmistrz, 1913 – major, 1915 – podpułkownik.

W Wojsku Polskim od listopada 1918 r.: najpierw jako dowódca 1. pułku ułanów Ziemi Krakowskiej, następnie zastępca, p.o. i inspektor generalny kawalerii przy Naczelnym Dowództwie WP i w Inspektoracie Armii nr V, a ostatecznie członek Oficerskiego Trybunału Orzekającego. Gen. brygady od 1920 r. ze starszeństwem od 1919 r., w stanie spoczynku od 1925 r.

Odznaczony m.in. austriackim Orderem Żelaznej Korony i francuską Legią Honorową IV klasy.

Artysta malarz po Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i studiach w Paryżu. 40 jego obrazów zakupiło Muzeum WP. Po odejściu z wojska mieszkał w Krakowie i Paryżu, zmarł 13.11.1938 w Warszawie, pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

(IrP)

Źródła

Piotr Stawecki SŁOWNIK biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939”, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994

Tadeusz Kryska-Karski, Stanisław Żurakowski „Generałowie Polski niepodległej” Editions Spotkania, Warszawa 1991

Fot.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Gozdawa-Kawecki#mediaviewer/File:Roman_Gozdawa-Kawecki_-_stream.JPG