KANA – Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży w Nowym Sączu

Nazwa: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Nowym Sączu

Siedziba: Św. Kunegundy 12 a, 33-300 Nowy Sącz

Prezes: ks. dr Jan Siedlarz

Dyrektor: mgr inż. Anna Lipińska-Zwolińska

Rok założenia: 2004 rok

Przedmiot działalności/produkty: Celem Centrum „Kana” jest prowadzenie i propagowanie takich form edukacji młodzieży, które zmierzają do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, umożliwiając jej również zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.
Ponadto, Centrum może realizować cele statutowe na rzecz dzieci i osób dorosłych.
W realizacji swoich celów statutowych kieruje się nauczaniem Kościoła.

Opis powstania i działalności: Centrum „Kana” zostało erygowane przez Biskupa Tarnowskiego dekretem z dnia 4 listopada 2003 r., a osobowość prawną nadano rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 2004 r. Początkowo swoje cele statutowe Centrum „Kana” realizowało na rzecz młodzieży – w pierwszych latach organizowane były kursy dokształcające dla bezrobotnej młodzieży, a także kursy przygotowawcze do matury, które kontynuowane są do dziś. Od 2006 r. Centrum „Kana” działa również na rzecz dzieci, osób dorosłych i seniorów. W ramach Centrum „Kana”, w 2009 r. zostało utworzone Centrum Studenckiego Wolontariatu Edukacyjnego „Winnica”. Co roku organizowane są półkolonie letnie i zimowe, a od niedawna także kolonie.

Sukcesy:

około 3 tysiące maturzystów dobrze przygotowanych do egzaminu maturalnego
blisko 800 dzieci przyjętych na wypoczynek letni i zimowy w formie półkolonii
kilkanaście zorganizowanych konkursów o różnej tematyce: fotograficznych, plastycznych, ekologicznych, recytatorskich dla dzieci i młodzieży
ponad 30 różnego rodzaju warsztatów dla dzieci i młodzieży (profilaktycznych, edukacyjnych)
kilkanaście kursów komputerowych i językowych dla Seniorów
10 warsztatów dla młodzieży z przedsiębiorczości
kilka kursów komputerowych, językowych oraz zawodowych dla bezrobotnych kobiet
Galeria „Sandecjana” prowadzona przez 5 lat
wydawnictwa albumowe, komiksowe, wystawy przestrzenne poświęcone Świętemu Janowi Pawłowi II, wystawy fotograficzne – objazdowe
Centrum Studenckiego Wolontariatu Edukacyjnego „Winnica” – udzielono nieodpłatnej pomocy edukacyjnej ok. 250 uczniom
praktyki studenckie
staże
organizacja kilku konferencji, seminariów, debat
organizacja Forum Organizacji Pozarządowych (I, II)
organizacja Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich (I, II, III, IV, V)
Nagrody, miejsca w rankingach:

Za dotychczasową działalność Centrum „Kana” otrzymało kilka wyróżnień i nagrodę.

2004 rok Wyróżnienie Specjalne Nagrody TOTUS Fundacji „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia” w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” (dla sieci „Kan”);
2006 rok „Ziarnko Gorczycy” – wyróżnienie lokalne Starosty Powiatu Nowosądeckiego i Prezydenta Miasta Nowego Sącza;
2006 rok Wyróżnienie w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”,
2006 rok Pierwszą Nagrodę w Konkursie Pro Publico Bono na najlepsze dzieło obywatelskie w kategorii Edukacja,
2012 rok Certyfikat ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM przyznany przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce na lata 2013 – 2014,
2013 rok wyróżnienie w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w Kategorii Najlepsza Inicjatywa Roku za utworzenie Centrum Studenckiego Wolontariatu Edukacyjnego „Winnica”