KĄCLOWA – proboszczowie

  1. ks. Roman Brożek 1929-32
  2. ks. Stanisław Kozieja 1933-77
  3. ks. Stanisław Szostek 1977-93
  4. ks. Bolesław Bukowiec 1993-