KĄCLOWA – Grucowie* po II wojnie światowej

  • Wawrzyniec Główczyk
  • Franciszek Gruca
  • Bolesław Grybel
  • Bolesław Gruca**
  • Andrzej Sekuła**
  • Władysław Gruca**
  • Stanisław Gucwa
  • Urszula Gruca
  • Stanisław Skraba
  • Adam Gruca (syn poprzednika Bolesława)

* z uwagi na częstotliwość pełnienia tej funkcji przez ludzi o nazwisku Gruca, w Kąclowej na sołtysa nie mówi się „sołtys”, lecz „gruca”

**przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej