KĄCLOWA – biblioteka

Istnieje tutaj od 1961 r. i mieściła się w różnych miejscach oraz często zmieniała nazwy. Pierwszym bibliotekarzem był Bernardyn Krok, pracownik Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kąclowej. Przez jakiś czas siedziba biblioteki znajdowała się w Białej Wyżnej, ale w 1965 r. księgozbiór trafił do Kąclowej, gdzie umieszczono go w starej remizie strażackiej. Placówką kierował wtedy miejscowy nauczyciel historii Roman Nadratowski.

Bibliotekarkami były Joanna Witek (obecnie bibliotekarka we Florynce), Franciszka Święs i Jolanta Hotloś, która mieszkała w Białej Niżnej, ale jako nauczycielka pracowała w szkole w Kąclowej. Od 1997 r. siedzibę stanowi nowy dom ludowy, gdzie książnica zajmuje dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i czytelnię. Księgozbiór liczy ok. 9,5 tys. woluminów. Od 2006 r. bibliotekarką jest Ewa Matuła.