JAZOWSKO – proboszczowie

 1. pleban Wawrzyniec 1310*
 2. pleban Wojciech 1326*
 3. pleban Marcin z Jarosławia koło Przemyśla 1529*
 4. 1565-1605 niekatolicy (protestanci), w tym żonaty kapłan
 5. ks. Adamus** Knapik 1605***
 6. ks. Adamus Textoris z Przyszowej 1617
 7. ks. Nicolaus Jantkowicz 1639
 8. ks. Nicolaus Kurowski 1650
 9. ks. Joannes Fabrowicz 1662
 10. ks. Alexander Rojewski 1670
 11. ks. Andreas Muszalski z Jazowska 1671, zm. 1696
 12. ks. Joannes Owsiński ur. 1667, proboszcz w latach 1696-1727
 13. ks. Stanislaus Owsiński 1727
 14. ks. Georgius Dobrzański 1746****
 15. ks. Jacobus Nowak 1759
 16. ks. Joannes Krokowski 1782
 17. pijar Wiktor Stanisław Grabowiecki ur. 1721, proboszcz w latach 1782*****-88, zm. 1807 w Limanowej
 18. ks. Józef Kozielski ur. 1744, proboszcz 1788-98
 19. ks. Mateusz****** Kopczyński ur. 1766, proboszcz 1798-1820, zm. 1829
 20. ks. Jan Hilary Berdychowski ur. 1785 w Starym Sączu, proboszcz 1821-47
 21. ks. Andrzej Kadłubek ur. 1816 w Nowej Wsi k/Kęt, proboszcz 1847-87, zm. 1891 w Starym Sączu, gdzie pochowany
 22. ks. Maciej Maryniarczyk ur. 1848 w Cichem k/Zakopanego, proboszcz 1887-1934, pochowany w Jazowsku
 23. ks. Julian Piskorz ur. 1891 w Trzcianie k/Bochni, proboszcz 1934-37, potem prof. seminarium duchownego w Tarnowie, zm. 1954 pochowany w Tarnowie
 24. ks. Józef Waleń ur. 1889 w Gumniskach, proboszcz 1939-62, pochowany w Jazowsku
 25. ks. Jan Nowiński (wł. J.KOZA) ur. 1923 w Bielczy, proboszcz 1962-87, pochowany w Jazowsku
 26. ks. Eugeniusz Reguła, ur. 1938 w Wielopolu Skrzyńskim, proboszcz 1987-1991, przeniesiony do Góry Ropczyckiej
 27. ks. Stanisław Czernecki proboszcz 1991-2011
 28. ks. Mirosław Papier 2011-

*data pojawienia się w źródłach pisanych

** w kronice księży Owsińskich imiona podawane są w brzmieniu łacińskim

*** rok objęcia probostwa, dotyczy to także wszystkich następnych księży

**** ks. Jerzy Dobrzański (we współczesnych źródłach kościelnych – Dobrzyński) nie mieszkał w Jazowsku, lecz zarządzał parafią przez tzw. komentarzy: Franciszka Lenartowicza, Stanisława Pawlika i Jana Majerskiego, który tak jak Owsińscy pochodził z miejscowej rodziny chłopskiej z folwarku Majerz

***** tak w kronice, natomiast w źródłach kościelnych pada data 1784 r.

****** w kronice parafialnej – Matthaeus, czyli Mateusz, a nie Maciej jak podają współczesne źródła kościelne