JASIENNA – Współczesność

W 1954 r. pojawił się we wsi pierwszy telefon, a na początku lat 60. nastąpiła elektryfikacja. Regularna komunikacja autobusowa uruchomiona została w 1966 r. dzięki przebudowie drogi z Korzennej do Przydonicy.

W 2002 r. było rekordowe 1085 mieszkańców. Obecne dane urzędowe mówią o zbliżonej liczbie zameldowanych.

Jasiennianie w dużym jeszcze stopniu żyją z rolnictwa. Sołtys Wiesław Kracoń (sprawuje tę funkcję od 24 lat – stan na październik 2014 r., ponadto jest przewodniczącym Rady Gminy Korzenna) powiedział: – Nie tak jak gdzie indziej, w lecie widać tu jeszcze łany zbóż, a miedze są wykoszone.

O zapobiegliwości gospodarzy świadczy to, że kiedy z budowy remizy w połowie lat 90. zostały nadwyżki materiałów (pustaki), to postawiono z nich imponujące przystanki autobusowe. Jednym przypominają kaplice, a drudzy zacierają ręce, że okazały się tak masywne i solidne, że bez większego uszczerbku służą już 20 lat…