JASIENNA – proboszczowie

  • ks. Józef Bocheński 1932-35
  • ks. Stanisław Śliwa 1935-38
  • ks. Mieczysław Mamulski 1938-52
  • ks. Julian Gorczyński 1952-64
  • ks. Franciszek Oleksy 1964-88
  • ks. Edward Litak 1988-