JASIENNA – prezesi i naczelnicy OSP

Prezesi OSP

  • Józef Głąb 1956-74
  • Mieczysław Jagielski 1974-92
  • Marian Gall 1992-2006
  • Jan Michalik 2006-

Naczelnicy

  • Kazimierz Grygiel w latach 50. i 60.
  • Józef Sadlisz w latach 70.
  • Włodzimierz Sowa 1982-90
  • Stanisław Bobakowski 1990-98
  • Kazimierz Sowa 1998-2004
  • Rafał Sowa 2004-