JASIENNA – parafia

Kronikarz Jan Długosz podał, że w latach 1470-80 Jasienna podlegała parafii w Lipnicy Wielkiej. Biskupowi krakowskiemu płacono z niej dziesięcinę snopkową i konopną z łanów kmiecych i sołectwa, a plebanowi z Lipnicy z 3 folwarków szlacheckich. W 1529 r. wartość dziesięciny już pieniężnej należnej biskupowi krakowskiemu wynosiła 5 grzywien i 16 groszy, zaś pleban otrzymywał: dziesięcinę snopkową o wartości jednej grzywny i 12 groszy z ról folwarcznych, dziesięciną pieniężną od sołtysa oraz od wszystkich meszne (opłata za odprawianie mszy) w owsie.

Od 1932 r., kiedy miejscowy kościół został poświęcony, z parafii w Lipnicy Wlk. wydzielona została samodzielna – pw. Imienia Maryi. Parafia obejmuje wyłącznie tę wieś, ale za to dysponuje dwoma cmentarzami: starym z grobowcem dziedziców Bobakowskich i nowym, istniejącym od 1980 r.