JASIENNA – czasy nowożytne

Wieś często przechodziła z rąk do rąk, można byłoby wymienić ciąg nazwisk jej posesjonatów (oprócz Grabczyńskich znani są m.in. Adam Miłkowski, Adam i Piotr Woynarowscy herbu Strzemię, Krzysztof Krobicki herbu Strzemię, Władysław Jordan, Grodkowski, Tomasz Jakliński, Gabriel Chwalibóg, Maksymilian Bobakowski, Jan Lisowski), ale my zatrzymamy się jeszcze przy Józefie Długoszowskim. Ów Józef miał syna Bolesława, który najpierw dzierżawił, a potem wykupił majątek w Bobowej (inna gałąź tego rodu władała Niecwią i pobliską Lipnicą Wielką). Z kolei synem tegoż Bolesława był gen. Bolesław Długoszowski, znany adiutant Józefa Piłsudskiego o konspiracyjnym pseudonimie Wieniawa, adoptowanym potem do nazwiska.

W 1857 r. wieś liczyła 580 mieszkańców, a w końcu XIX w. – 700. Znajdowały się w niej wtedy aż trzy karczmy żydowskie. W 1923 r. naliczono 100 numerów, czyli domów. Natomiast w kronice szkolnej z 1932 r. czytamy: „W dniu spisu wieśNASZA liczyła 158 domów mieszkalnych z 1053 mieszkańcami, w tem 378 dzieci”.