JAMROZOWICZ Joanna

Od 2008 r. dyrektorka Szkoły Podstawowej w Głębokiem.

Pochodzi z Młodowa i mieszka za Popradem naprzeciwko szkoły z widokiem na placówkę, której szefuje. Sama zresztą jako dziecko chodziła do tej szkoły, ale tylko do IV klasy, bo potem uczęszczała do SzP w Piwnicznej. Absolwentka II LO z 6-letnim Studium Nauczycielskim oraz Kolegium Nauczycielskiego w Nowym Sączu, gdzie zdobyła licencjat z nauczania początkowego z muzyką. Magisterium z nauczania początkowego uzyskała na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Potem jeszcze podyplomowo zaliczyła sztukę (plastyka i muzyka) w limanowskiej filii tej samej WSP oraz organizację i zarządzanie oświatą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. SzP w Głębokiem jest jej pierwszym i dotąd jedynym miejscem pracy – rozpoczęła w 1990 r. W ramach hobby zebrała poważną, liczącą ponad sto egzemplarzy kolekcję dzwonków, ale nie szkolnych…

(IrP)