HALSKA Barbara

Profesorka muzyki, pochodząca z Nowego Sącza.

Urodzona 18 września 1935 r. w Nowym Sączu. Absolwentka klas fortepianu Liceum Muzycznego w Katowicach z 1953 r. i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie z 1959 r.

Pianistka: solistka i kameralistka. Od 1961 r. pracowniczka dydaktyczna macierzystej uczelni, potem noszącej nazwę Akademia Muzyczna, a obecnie Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie: od 1976 r. docent, od 1991 r. profesor nadzwyczajna, od 1998 r. prof. zwyczajna, obecnie emerytowana.

Brała udział w licznych nagraniach płytowych. Od 1996 r. organizatorka międzynarodowych kursów interpretacji muzycznej i festiwalu Wakacje z Muzyką w Nowym Sączu. Prowadziła także liczne kursy mistrzowskie za granicą. Koncertowała m.in. z córką Beatą, jej mężem Bernardem Le Monnier oraz wnuczkami Judith i Marielle. Członkini Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

(IrP)

 

Źródła

Jerzy Leśniak – „Poczet profesorów sądeckich”, miesięcznik „Sądeczanin”, styczeń 2010 r.

www.chopin.edu.pl

www.whoiswho-verlag.ch