GRONOWSKA Janina

(1922-1996)

Profesorka chemii, pochodząca z Sądecczyzny.

Z/d Gryźlak. W latach 1942-45 uczestniczyła w Barcicach w tajnym nauczaniu, konspiracyjnie przygotowując młodzież do matury. Absolwentka chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 1950 r.

Profesor zwyczajna doktor habilitowana w zakładzie chemii organicznej na macierzystej uczelni. Autorka prac naukowych, w tym skryptu „Podstawy fizykochemii barwników” (1982).

(IrP)

 

Źródła

www.kpbc.ukw.edu.pl

www.chem.uni.torun.pl

www.opac.ciniba.edu.pl

Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Barcice”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, maj 2010