GRÓDEK – współczesność

Wieś znajduje się w widłach szos Grybów-Gorlice i Grybów-Tarnów. Biegnie przez nią droga wijąca się wzdłuż rzeczki Grodkówki, wpadającej do Białej. W czasach powojennych Gródek wprawdzie nie zmieniał położenia, ale administracyjnie wciąż wędrował: a to należał do gminy Ropa, to znów pod Stróże, a teraz pod Grybów; raz pod powiat w Gorlicach, a obecnie Nowy Sącz; kiedyś wchodził w składWOJEWÓDZTWA rzeszowskiego, a teraz małopolskiego…

Wieś zamieszkuje ok. 1100 osób. Z powodu nagminnego występowania wśród mieszkańców nazwiska Krok mawia się, że mieszka tu „Krok co krok”.

Od 1988 r. przez 23 lata sołtysem był Antoni Łukasik, Sołtys Roku 2010 Ziemi Sądeckiej. Zmarł w 2011 r., jego następcą został Jacek Migacz.

Gródek aspiruje do miana kolonii artystów ludowych: Jerzy Broda – figurki z kamienia i drewna, podobnie Jan Liszka, a Jan Gryboś z cementu. Anna Krok i Ludwika Krok – haftowanie, a Janina Grybel i Stanisława Krok – plecenie wieńców. Natomiast Maria Kluza z domu Morajda – koronkarstwo i ozdoby z bibułki.