GRÓDEK – parafia

Istnieje od 1925 r., wcześniej wierni należeli do grybowskiej, co zaświadczył już Jan Długosz w kronice z końca XV w. Kronikarz podał, iż w okresie tym dziesięcinę z tutejszych łanów kmiecych płacono biskupowi krakowskiemu. W 1529 r. ta dziesięcina pieniężna wynosiła 2 grzywny, 5 groszy i 6 denarów, zaś plebanowi w Grybowie przekazywano meszne (opłata za odprawianie mszy) w wysokości 3 wiardunków (inaczej wiertel, odpowiednik ¼ grzywny = ok. 50 gramów srebra = 12 groszy) i dziesięcinę pieniężną w wysokości następnych 12 groszy.

Plebania została wybudowana u schyłku I wojny światowej przez jeńców włoskich.

Kapłani i proboszczowie