GRÓDEK – kronika szkolna

We współczesnej szkole znajduje się kronika nauczania w Gródku, w której pierwszy wpis brzmi (pisownia oryginalna): „Na dniu 14 Lutego 1856 włościanie z gminy Gródka w celu przysłania dzieci swojich do szkoły zobowiązali się dopłacać na utrzymanie nauczyciela i pomocnika i do innych obowiązków przy szkole trywialnej [trzyletnia, elementarna] w Grybowie”.

Natomiast istnienie szkoły w samym Gródku datuje się na 1857 r., o czym świadczą wpisy następujące (pisownia oryginalna): „W roku 1857 włościanie gmina Gródek szkółkę z drzewa we wsi własnym kosztem wybudowali a przez pełnomocników swoich jako to Mateusza Kroka, i Szczepana Grybosia i Tomasza Koszyka na ten czas byłego wójta na dniu 7 maja 1858 roku jako stały pensyj dla nauczyciela 100 Zło monetą (…)” i „Namiestnictwo we Lwowie uchwałą z dnia 31 stycznia 1862 do liczby 920 zatwierdziło wyłączenie gminne Gródek od szkoły trywijalnej w Grybowie od dnia 1 marca 1858”.

W 1891 r. posadę objął Ludwik Sarnowski, który wytrwał w Gródku dwa lata i wrócił tam, skąd przybył – do Lipnicy Wielkiej. Pierwszy tom kroniki doprowadzony jest do 23 kwietnia 1896 r. 25 października 1911 r. oddano nowy budynek szkolny. Od 25 sierpnia 1913 r. w kronice pojawiają się regularne zapiski. Na 1928 r. kończy się epoka pięknej kaligrafii. Zanotowano jeszcze, że wojna z Niemcami wybuchła 1 września 1939 r. o godz. 4.45,NIEMCY po raz pierwszy pojawili się w Gródku 6 września, a władze okupacyjne otworzyły szkołę 31 grudnia 1939 r. Po wojnie kronikę prowadził Roman Soczek (dyrektorem szkoły był w latach 1962-90), ale kończyła się ona w 1974 r. Nauczycielka Maria Grybel uzupełniła ją o lata późniejsze.