GRÓDEK – kościół

Budowę rozpoczęto w 1910 r. – parafianie pod przewodnictwem ks. Jana Solaka wznosiliGO sami na gruncie przekazanym przez rodzinę Kroków: Agnieszkę, Katarzynę, Teklę, Bernardyna i Franciszka. Neogotycką świątynię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa poświęcił ówczesny ordynariusz tarnowski ks. biskup Leon Wałęga. Pokryto go dachówkami wyprodukowanymi jeszcze w tarnowskiej fabryce Konstancja, należącej do książąt Sanguszków. W pierwszej dekadzie XXI w. wymieniono je na blachę miedzianą. W krypcie pod kaplicą pochowany jest proboszcz ks. Witold Rybski, budowniczy wieży kościelnej.